Een nieuwe vorm van wonen voor mensen met dementie

“Voor een specificatie op maat van de kosten voor u persoonlijk gaan we graag in gesprek.”

Wat kost wonen in Het Buytenhuis?

 

Soms reageren bezoekers als ze het mooie pand zien als volgt: “Dat zal wel alleen zijn weggelegd voor mensen met een hoog inkomen.” Dit is een misverstand. Voor mensen die moeten leven van alleen een AOW-uitkering is het Buytenhuis inderdaad niet weggelegd. Wonen en leven in Het Buytenhuis is goed betaalbaar voor iedereen met een gemiddeld inkomen en vermogen.

Mensen kiezen er tegenwoordig voor om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De stap naar een verzorgingshuis of pleeghuis wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Als een verhuizing toch noodzakelijk blijkt, dan verhuizen ze het liefst naar een kleinschalig woonhuis waar ze zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen voortzetten. Wonen in een huiselijke sfeer, een mooie leefomgeving, met plezierige sociale contacten, ruimte voor ontvangst van familie en vrienden, vrijheid om eigen keuzes te maken in bezigheden en vooral veel goede en plezierige hulp waar nodig, aandacht en veiligheid. Ook de familie of kinderen van de bewoner benoemen deze aspecten als heel belangrijk. Bij Het Buytenhuis hebben we deze belangrijke zaken hoog in het vaandel.

Wat kost wonen in Het Buytenhuis?
In Het Buytenhuis worden de kosten voor wonen en zorg gescheiden. De woonkosten bestaan uit kosten voor het wonen en de service die daarbij hoort. Hieronder valt het gebruiksrecht van de eigen slaapkamer met badkamer en het volledige gebruik van alle gemeenschappelijke ruimten en tuin zodat onze bewoners ook echt in een heel huis wonen en niet in een klein stukje appartement. De service die daarbij hoort bestaat uit de volledige maaltijdvoorziening, bijbehorende dranken, wasgoedverzorging, schoonmaak van de algemene ruimten, onderhoud van de tuin, de nutsvoorzieningen en WiFi-verbindingen. Deze woonkosten worden betaald uit AOW en pensioen en/of uit eigen vermogen. Afhankelijk van de grootte en de ligging van het appartement zijn deze kosten, inclusief dus de volledige service, tussen de
€ 2.250 en € 3.200 per maand.

Zorgkosten worden betaald uit het persoonsgebonden budget (PGB). Maar u dient er rekening mee te houden dat iedereen aan de ‘achterkant’ een stukje eigen bijdrage betaalt. Deze is afhankelijk van iemands inkomen, persoonlijke situatie en vermogen en is dus voor iedereen anders. Voor een PGB wordt de zogenaamde ‘lage’ eigen bijdrage gehanteerd inclusief een kortingsbedrag van 140,80 per maand. In 2019 is de eigen bijdrage voor de zorg in Het Buytenhuis minimaal € 23,40 en maximaal € 721,00 per maand. Ook deze bijdrage wordt, net als de woonkosten, betaald uit eigen middelen.

Is het reguliere verpleeghuis niet veel goedkoper?
Er wordt nogal eens gedacht dat wonen in Het Buytenhuis vele malen duurder is dan zorg in natura (regulier verpleeghuis of verzorgingshuis). Maar dat is zeker niet het geval. Bij zorg in natura zijn woon- en zorgkosten namelijk geïntegreerd en betaalt u aan de achterkant de zogenaamde ‘hoge’ eigen bijdrage. Deze kan oplopen tot maximaal
€ 2.364,80 per maand. Daarnaast betaalt u vaak extra bij voor services die niet in een basispakket van het verpleeghuis zitten. Via deze weg wordt dus alsnog een groot deel van het wonen door u uit eigen middelen betaald.

Rekenhulp
Wilt u graag inzicht in de voor u geldende eigen bijdrage? Dan kunt u terecht op de website van het CAK. Zij bieden hiervoor een rekenhulp. Blijft er na verhuizing naar Het Buytenhuis een partner achter? Dan is de situatie altijd minder eenduidig. Wij adviseren u in dat geval contact op te nemen met een financieel adviseur. Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Vraag een gesprek aan door het interesseformulier in te vullen