Een nieuwe vorm van wonen voor mensen met dementie

“Omdat wij het thuis-gevoel belangrijk vinden, stimuleren wij elke bewoner om zijn of haar privéruimte in te richten met eigen meubilair en dierbare bezittingen. Voor mensen met dementie is dit een belangrijke voorwaarde om zich thuis te voelen.”

Voor professionals

Hieronder meer informatie voor professionals