De ondertekening van de samenwerkingovereenkomst is een feit!

Het Buytenhuis & ZINN willen al een geruime tijd samenwerken en dat is nu vastgelegd in een convenant. De ondertekening van de overeenkomst hebben we natuurlijk op de foto gezet!