Een nieuwe vorm van wonen voor mensen met dementie

“Studenten van de Hanzehogeschool Groningen en ROC Noorderpoort kunnen bij Het Buytenhuis stage lopen. Vanuit hun studie werken ze mee aan het ontwikkelen van inzichten en bruikbare materialen voor de zorg en het welzijn van onze bewoners.”

Partners

Om de beste zorg te kunnen leveren werkt Het Buytenhuis samen met een aantal belangrijke partners. We zijn met het UMCG en met het Alzheimer Centrum Groningen in gesprek over de verdere invulling van de samenwerking. 

UMCG 
Als vernieuwend zorghuis voor mensen met dementie werkt Het Buytenhuis samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Daar loopt men voorop in de brede en integrale aanpak van dementie via onderzoek, ontwikkeling en opleiding. 

Het UMCG biedt onderdak aan het Alzheimer Centrum Groningen waar mensen met dementie en hun naasten terecht kunnen voor diagnose, behandeling en begeleiding.

Alzheimer Centrum Groningen 

Het Alzheimer Centrum Groningen werd in januari 2019 geopend als een van de vijf gespecialiseerde Alzheimer centra in Nederland en het enige in het Noorden. Doel is om de zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren door het onderzoeken en toepassen van de nieuwste behandelmethoden. Het centrum ziet het als haar missie om patiënten, hun naasten, zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en politici te mobiliseren om de impact van dementie op het leven van de dementiepatiënt van vandaag te verminderen en de behandeling voor de patiënt van morgen te verbeteren. 
De inzet is integrale dementiezorg gericht op risicoreductie van dementie bij mensen met een verhoogd risico op dementie, preventie van gedragsproblemen, steunpunt van de regionale basiszorg en topklinische diagnostiek & behandeling.

Triade Real Estate 

Triade is in 1988 opgericht door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en helpt ondernemingen en kennisinstellingen te excelleren. Triade Real Estate ontwikkelt, beheert en verhuurt vastgoed aan zowel onderzoekers als (startende) ondernemers.

Fonds Nieuwe Doen

Fonds Nieuwe Doen verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid en
energie in de provincie Groningen.

Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Ze ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen.

Hanzehogeschool & ROC Noorderpoort 

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen en ROC Noorderpoort kunnen bij Het Buytenhuis stage lopen. Vanuit hun studie werken ze mee aan het ontwikkelen van inzichten en bruikbare materialen voor de zorg en het welzijn van onze bewoners. Met diverse studierichtingen is inmiddels een samenwerking opgestart.