Een nieuwe vorm van wonen voor mensen met dementie

“Leven met hulp, maar toch in de hand hebben hóe je wilt leven. Dat is wat we iedereen gunnen, ook mensen met dementie.”

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van Het Buytenhuis hebben ieder een persoonlijke motivatie om te willen participeren in een nieuw zorg- en woonconcept voor mensen met dementie. In de afgelopen jaren hebben ze keihard gewerkt om een betaalbaar en comfortabel thuis voor mensen met dementie mogelijk te maken.

Alfred Boskma

programmamanager in de zorgsector, mede-initiatiefnemer

“Betere zorg begint (ook) bij jezelf. Uit eigen ervaringen heb ik geconstateerd dat persoonlijke aandacht, betrokkenheid, kennis van zaken en beschikbaarheid van passende zorg geen vanzelfsprekendheden zijn op het moment dat je zorg nodig hebt. Daarom zet ik mij in voor Het Buytenhuis waar wij een persoonlijke en fijne woonomgeving willen bieden voor mensen met dementie, met toepassing van de nieuwste inzichten uit onderzoek en wetenschap.”

“Mijn kennis en kunde als programmamanager van complexe projecten in de zorgsector zet ik graag in om dit nieuwe initiatief mede mogelijk te maken zodat wij zoveel mogelijk mensen een persoonlijke warme omgeving kunnen bieden voor hun laatste levensjaren. Dat wij dit samen vormgeven met het UMCG, geeft mij de waarborg dat wij de beste inzichten in de praktijk van iedere dag vervlechten.”

 

Henk Kieft

directeur bij KAW Architecten, mede-initiatiefnemer

“Leven met hulp, maar toch in de hand hebben hóe je wilt leven. Dat is wat we iedereen gunnen, ook mensen met dementie. Bij KAW zijn we al jaren actief in de ontwikkeling van zorgvastgoed. Daarbij komen wij bij veel projecten de discussie tegen over menselijke maat, het belang van kleine schaal en persoonlijke aandacht.”

“Het Buytenhuis is voor ons als KAW een initiatief waar we helpen om ‘tegen de klippen op’ mensen met dementie een fantastische woon- en leefomgeving te bieden. We zijn gefascineerd door de kleinschaligheid, de persoonlijk aandacht en de betrokkenheid van het UMCG, waardoor we blijven werken aan verbetering van onze dienstverlening.”

 

 

Hanni van den broek

directeur Comfortzorg, mede-initiatiefnemer

“Toen ik een paar jaar geleden gevraagd werd om te participeren in de ontwikkeling van een huis voor mensen met dementie was ik direct enthousiast. Om meerdere redenen.
Dat ouderen langer thuis willen blijven wonen is ons allemaal bekend. Door mijn vader kwam ik echter in aanraking met de grote zorgen die er zijn als een alleenstaande man met dementie zelfstandig wil blijven wonen. Wat had ik graag voor hem een thuis gemaakt waarin hij zich, ondanks zijn ziekte, veilig en vertrouwd gevoeld had. Waarin hij toch de gezelligheid kon ervaren van het samen in een huis leven. Als een krijger heeft mijn vader zijn eigen regie bevochten, tot het echt niet meer ging. En eigenlijk veel te laat werd hij uiteindelijk opgenomen in een verpleeghuis. In dat huis werd er veel voor en met hem gedaan. Voor mij als dochter een hele geruststelling. Daar zag ik ook wat wel en niet goed werkte; mijn zoektocht naar hoe een warm en passend thuis voor mensen met dementie gemaakt kon worden, kreeg hierdoor verder vorm.”

“Vanuit mijn functie als directeur van een zorgorganisatie met diverse locaties voor dagbesteding voor mensen met dementie heb ik ook beroepshalve veel te maken met het leven en welzijn van mensen met dementie en hun omgeving. Hierdoor ervaar ik dagelijks de grote nood om tijdig een passende woonplek te kunnen bieden, waar aandacht en respect is voor de uniciteit van ieder mens. Want eigenwijs, dat zijn we toch allemaal wel een beetje? “