Disclaimer

Disclaimer

 

Het Buytenhuis, verleent u hierbij toegang tot www.hetbuytenhuis.nl (de Website) en
publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Het Buytenhuis en
derden zijn aangeleverd. Het Buytenhuis behoudt zich daarbij het recht voor op elk
moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u
mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en
niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden
alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Het
Buytenhuis.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen
zonder voorafgaande mededeling van Het Buytenhuis. In het bijzonder zijn alle prijzen
en beschikbaarheid op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen
overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Het
Buytenhuis. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Het Buytenhuis, behoudens en slechts
voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij
specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.